skip to Main Content

Escola d’Art al Parc de les Pedreres de Girona

Carles Sanchez

La muntanya de Les Pedreres de Girona es defineix com un espai periurbà i de transició entre àrees urbanes i forestals. Davant d’aquesta situació l’escenari resultant és un espai a mig camí d’entre ambdues realitats: l’entorn urbà ens mostra la seva cara menys amable i el paisatge forestal evidencia un caràcter residual. Es vol actuar en un d’aquests llocs, una antiga pedrera. Aquesta interromp una ruta senderista que inicia a la ciutat i finalitza a la muntanya. L’escola d’art es col·loca en aquest espai residual amb la voluntat de reestructurar aquesta ruta.

L’edifici s’estructura en tres parts: l’escola, el recorregut i l’espai públic. El recorregut (la ruta) es projecta com un element independent que interactua amb l’edifici. L’escola descompon el programa en tres grups: l’aulari, les sales d’exposicions i els tallers. Les circulacions es conformen com una peça opaca a l’exterior, que recorda als interiors de les pedreres. Contrasten amb les peces de programa, il·luminades per la llum natural, i on cada sala rep la llum idònia per a l’ús que allotja.

Títol del projecte
Escola d’Art al Parc de les Pedreres de Girona. Projecte Final de Carrera.

Data
2015

Arquitecte
Carles Sánchez

Localització
Girona

Altres projectes d’arquitectura

Back To Top