skip to Main Content

Escola d’Art al Parc de les Pedreres de Girona

Carles Sanchez

La muntanya de Les Pedreres de Girona es defineix com un espai periurbà i de transició entre àrees urbanes i forestals. Davant d’aquesta situació l’escenari resultant és un espai a mig camí d’entre ambdues realitats: l’entorn urbà ens mostra la seva cara menys amable i el paisatge forestal evidencia un caràcter residual. Es vol actuar en un d’aquests llocs, una antiga pedrera. Aquesta interromp una ruta senderista que inicia a la ciutat i finalitza a la muntanya. L’escola d’art es col·loca en aquest espai residual amb la voluntat de reestructurar aquesta ruta.

L’edifici s’estructura en tres parts: l’escola, el recorregut i l’espai públic. El recorregut (la ruta) es projecta com un element independent que interactua amb l’edifici. L’escola descompon el programa en tres grups: l’aulari, les sales d’exposicions i els tallers. Les circulacions es conformen com una peça opaca a l’exterior, que recorda als interiors de les pedreres. Contrasten amb les peces de programa, il·luminades per la llum natural, i on cada sala rep la llum idònia per a l’ús que allotja.

Títol del projecte
Escola d’Art al Parc de les Pedreres de Girona. Projecte Final de Carrera.

Data
2015

Arquitecte
Carles Sánchez

Localització
Girona

Altres projectes d’arquitectura