skip to Main Content

Plaça de la Generalitat d’Argelaguer, La Garrotxa

A2 02

El projecte neix de la voluntat de donar solució a una problemàtica sorgida per la manca de planificació urbana. El poble ha crescut abandonant el seu nucli històric i ha quedat dividit en el nucli històric i el nucli modern. Aquest espai intersticial, amb caràcter de perifèria, es troba però en el punt més cèntric d’Argelaguer.

És un espai d’enorme potencial, tant per situació, com per accessos, com per contenir dos dels elements més importants del poble: el Torrent del Vinyot i el canal de Rec. Aquest espai es convertirà doncs en l’element articulador de tot el poble, i ho farà relligant d’una manera clara els dos nuclis a través de dos vials que el flanquejaran i l’estructuraran. Es recuperaran els dos elements que li donaran caràcter al projecte: el Torrent i el Rec.

La plaça és essencialment un suport polivalent per a desenvolupar-hi tota mena d’activitats. Voluntàriament, la no-definició d’espais per a usos concrets permet una gran llibertat i flexibilitat d’ús. El nou edifici, a banda de ser un equipament polivalent, tindrà funcions a gran escala. Serà la peça que farà funcionar tot el parc i farà de recol·lector de recursos per aquest.

Títol del projecte
Plaça de la Generalitat d’Argelaguer

Data
2021

Arquitectes
Carles Sánchez
Albert Mercader

Localització
Argelaguer (La Garrotxa, Girona)

Altres projectes d’arquitectura