skip to Main Content

Reforma d’habitatges a Bellvitge

+1 (Kitchenless city)

Carles Sánchez

Ens trobem un bloc d’habitatges dels anys 60, amb distribucions molt rígides i adaptades únicament al model familiar de llavors. La nostra voluntat és re-contextualitzar els habitatges, donant resposta a una societat canviant. Allà on hi havia 2 habitatges (per cada nucli) proposem 3 unitats “híper-flexibles”, amb el concepte de vida comunitària per bandera.

L’antic nucli d’escales s’entén com un espai comodí (+1) amb la possibilitat de formar part de qualsevol habitatge.

Títol del projecte
Reforma d’habitatges a Bellvitge, “+1 (Kitchenless city)”

Data
2014

Arquitectes
Nara Llapart
J. Ramón Cárceles
Carles Sánchez

Localització
Barri de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Altres projectes d’arquitectura

Copyright 2023 Carles Sánchez