Saltear al contenido principal

Casa T

La casa es troba en la situació d’haver de respondre a dues realitats molt diferents. Per una banda es troba el carrer, del qual se’n vol maximitzar la privacitat. Per l’altra, el solar sobra a sud amb unes excel·lents vistes a la natura.

D’aquesta manera, la casa es desenvolupa en dos volums conceptualment de caracterísitques oposades. L’un opac, introvertit, on hi poden haver les estances més privades, i l’altre transparent, que es posa «de puntetes» al solar. Pràcticament col·locant únicament un sostre sobre aquest. Aquest últim volum és el que realment vertebre l’habitatge: organitza l’espai exterior i genera l’espai de trobada entre la resta d’estances.

Data:
2022

Arquitecte:
Carles Sánchez

Localització:
Girona